Offertförfrågan

Ring oss på 08 – 411 22 55 eller använd kontaktformuläret nedan.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Bli uppringd

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er så snart vi kan!

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Kvalitet

Visserligen vet vi att kvalitet är en benämning som är svår att definiera som en mätstock för att vara överens om vad hög kvalitet är. Det är ju liksom självklart att en verksamhet som vår alltid strävar efter att leverera så hög kvalitet som är möjligt. Men det är alltid en bedömning i betraktarens ögon och i förhållande till förväntningar. Därför har vi själva höga förväntningar på vår verksamhet, ledning och personal att leverera efter allra bästa förmåga.

Dock finns det en del direktiv och riktlinjer som är givna efter lagar och föreskrifter. Vi utgår från SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Rent konkret innebär det förutom att vi lägger omsorg vid det dagliga arbetet att vi bemödar oss med att ta reda på vad våra uppdragsgivare, boende/deltagare och anhöriga tycker om vår verksamhet.

Våra uppdragsgivare får kontinuerligt svara på en enkät där vi frågar om kvaliteten i vårt bemötande men också om mer företagsanpassade aspekter som dokumentation och måluppfyllelse.

Vi dokumenterar vår verksamhet för att kunna spåra och lära i en ständig kedja av förbättring.

  • Förslag om förbättringar tar vi emot och dokumenterar för att om möjligt förändra för att nå högre kvalitet.
  • Dokumentation av verksamheten sker kontinuerligt och i det ingår rapporter om incidenter och/eller avvikelser.
  • Månadsvis skriver vi en sammanställning om varje klient som skickas till berörd uppdragsgivare.
  • Vi strävar efter att vara transparenta och alltid föra en rak dialog med alla berörda parter.
  • Dagligen förfinar vi och utvecklar vår verksamhet för att våra klienter ska få ett så bra bemötande som möjligt. Det innebär att vår personal måste trivas med sitt arbete vilket också är vårt mål i den dagliga verksamheten.

När det gäller undersökningar direkt till patienter och/eller brukare har vi valt att föra det i direkta dialoger – men allt finns dokumenterat i våra sammanfattningar.


Ekonomi

Vill du veta mer om hur vår verksamhet har utvecklats och ta del av nyckeltal går det att hitta det på www.allabolag.se. Vi vill också poängtera att eftersom vår verksamhet är tillståndspliktig utövar IVO (inspektionen för vård och omsorg) kontinuerlig tillsyn över vår verksamhet. Tillståndsbevis och beslut från IVO kan du hämta hos myndigheten. Läs mer om det här.

kvalitet